Amaçlar

1-Bilgiyi gerekli yerlere aktarmak, ulaştırmak
2-Bilgiyi gerekli yerlerden almak
3-İletişim ve haberleşmeyi sağlamak
4-Bilgi transferini en güvenli şekilde ulaştırma
5-Toplumun bütünlüğünü sağlamak
6-İnsanların gündemi yakından takip etmesi
7-İnsanların haber alma ve haber verme özgürlüğünün sağlanması
8-Maliyetin azalması ve verimliliğin artması
9-Bilgiyi en kısa yoldan ve hızlı bir şekilde ulaştırma
10-Gerekli bilgilerin saklanmasının daha rahat ve güvenli olması