Hakkımızda

Bilgi Çağı ya da Dijital Çağ olarak tanımlanan 21. asırda, bilgi vasıtaları arasında daha çok dijital erişimin yer tutması sebebiyle, İsmailağa Derneği bünyesinde Bilgi Teknolojileri birimimizi tesis ettik. Çalışmalarını her geçen gün büyüten ve çeşitlendiren birimimizi, teknolojik gelişmelere ve ihtiyaçlara bağlı olarak muhtelif kısımlarla destekliyoruz.

 

Akıllı telefonların, haberleşmenin yanı sıra bilgi edinme konusunda da öncelikli bir konuma yükselmesine bağlı olarak, kullanıcıların kolay ulaşımı ve daimî olarak etkileşimi esasıyla mobil uygulamalar geliştirildi ve önemli bir yer edindi. Geldiğimiz noktada, kullanıcı veya müşteriyle mobil uygulama alanında buluşmamış olmak, üreticiler açısından bir eksiklik hâline gelmiş durumdadır. Zira mobil uygulamalar; yenilik ve kampanyalardan haberdar etmek, duyuruları iletmek, bildirimde bulunmak ve direkt iletişimi en basit yolla sağlamak gibi işlevlere sahiptir.

 

İsmailağa Bilgi Teknolojileri birimimizin kısımlarından olan İsmailağa Yazılım/Mobil Uygulamalar‘ı, söz konusu gelişime ayak uydurabilmek ve teknolojik yeniliklere uygun hareketle hizmet üretebilmek için hayata geçirdik. Bu anlayışla, günümüz teknolojileri ve yazılım dilleriyle İslâm Dünyası’na ve insanlığın İslâmî tebliğ ile buluşmasına hizmet edebilecek mobil uygulamaları hazırlamak ve daima geliştirmek için çalışıyoruz.