İsmailağa BT

 

İsmailağa Bilgi Teknolojileri Birimi (İsmailağa BT) yakın bir geçmişe sahip olmasına rağmen, alanında büyük tecrübeye sahip bir ekipten oluşuyor. İsmailağa Derneği bünyesinde tesis edilmiş olan bu birim vasıtasıyla, İsmailağa Merkez Kuruluşlarının tamamının web, masaüstü, mobil, sosyal medya için proje geliştirme, üretme ve yürütme çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca kurum içi yazılım ihtiyaçları lokal ağ ve uzak ağ çalışmaları yine birim içinde karşılanmaktadır.

İsmailağa BT’nin en temel görevi, kurumumuz genelinde gereksinim duyulan yazılım ve uygulamaları temin edilmesini ve uygulanmasını sağlamak, kurumumuzdaki bilişim sistemleri ve ağ altyapısını planlamak, yönetmek ve işletmek, e-posta ve diğer hizmetlerin kesintisiz çalışmasını sağlayacak planlamaları yaparak sunucu parkurunu yönetmektir.

İsmailağa BT birimimiz, bu kapsamda aşağıdaki hizmetlerin verilmesinden de sorumludur:
1-Kullanıcıların temel altyapı ve erişim servisleri ile ilgili sorunlarının giderilmesi için destek hizmetlerinin yürütülmesi,
2-Kurumsal ya da kullanıcılara ait bireysel elektronik veri güvenliğinin sağlanması,
3-Kurum içinde elektronik haberleşmenin kesintisiz olarak devamının sağlanması,
4-Kurum bilgi teknolojileri ile ilgili ihtiyaçlarının tespit edilmesi, bu ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli bütçenin planlanması ve satın alınan teçhizat ve hizmetlerin kullanıma sokulması.